Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 2/3/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 2/3/2021.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu