Cần chủ động sản xuất, di ương con giống thủy sản tại Thanh Hóa

Đến nay, toàn tỉnh có 44 trại giống cá nước ngọt công suất sản xuất 900 triệu con giống và 3 cơ sở sản xuất giống nước mặn, lợ công suất sản xuất 50 triệu con tôm sú giống, 17 triệu tôm thẻ chân trắng, 1 triệu con cua, 100 triệu con hàu Thái Bình Dương, 10 vạn cá bống bớp, 300 triệu ngao giống…

Cần chủ động sản xuất, di ương con giống thủy sản tại Thanh Hóa

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống Thủy sản Thanh Hóa kiểm tra sự phát triển của con giống

Ngoài ra, các trại giống di ương 650 triệu con tôm sú và tôm thẻ chân trắng giống; giống cua xanh, cá lóc, rô đồng để phục vụ người nuôi trong tỉnh. Để vụ nuôi xuân hè đạt được hiệu quả cao nhất và thực hiện thắng lợi kế hoạch nuôi thủy sản năm 2018, Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống thủy sản Thanh Hóa kiểm tra sự phát triển của con giống.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất và cung ứng giống bảo đảm chất lượng, thời vụ, với giá cả hợp lý. Tiếp tục triển khai quản lý sản xuất, kinh doanh con giống và nuôi thủy sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn, thuốc phòng và chống bệnh cho các đối tượng nuôi.

LÊ TRUNG