Cải tạo vuông tôm đi kèm bảo vệ môi trường

Thực hiện Quyết định số 17/2021/QÐ-UBND, ngày 6/7/2021 của UBND tỉnh Cà Mau, ban hành quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, nông dân huyện Ðầm Dơi tiến hành sên vét ao đầm từ ngày 15/8 đến 15/10/2022. Năm nay, bà con đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, có quy hoạch chỗ nơi chứa lượng đất bùn thải ra sau cải tạo.

Ngoài việc giữ lại đất thải ra sau cải tạo ao vuông để trồng hoa màu, nhiều hộ gia đình ở các xã: Ngọc Chánh, Tân Ðức, Tân Tiến và Nguyễn Huân còn quy hoạch khu chứa đất bùn ven tuyến lộ nông thôn, để hạn chế lún sụp, góp phần giữ cho lộ sử dụng lâu dài hơn.

Mục đích vừa để giữ chân lộ, vừa làm khuôn viên trồng hoa màu sau này, ông Lương Văn Thuận, ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, quy hoạch khu chứa đất bùn hơn 500 m2; ông Nguyễn Văn Kết, ở ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Ðức, cũng quy hoạch hơn 3.000 m2 ven tuyến lộ làm khu chứa đất.

Cùng ý tưởng này, ông Trần Văn Ðại, ở ấp Mương Ðiều B, xã Tạ An Khương, cho biết: “Nuôi tôm là phải cải tạo đất hàng năm, để sên vét bỏ đi phần đất bùn có chứa độc tố làm tôm chậm lớn. Gia đình tôi đã quy hoạch hơn 1.200 m2 để làm nơi chứa đất bùn khi cải tạo vuông tôm, tránh rò rỉ bùn ra sông rạch làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến bà con lân cận. Khu đất này tôi trồng dừa và cây ăn trái khác, đã và đang cho thu hoạch”.

Tương tự như ông Ðại, ông Thuận và ông Kết, mùa cải tạo đầm, vuông tôm năm 2022, nhiều hộ của huyện Ðầm Dơi đã quy hoạch khu chứa đất bùn, đảm bảo không rò rỉ ra ngoài gây ô nhiễm môi trường nước. Tận dụng đất bùn đó, nhiều hộ trồng màu đạt hiệu quả cao.

Qua 6 năm thực hiện Quyết định số 34 ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24 ngày 3/10/2014, mới đây nhất là thực hiện Quyết định số 17/2021/QÐ-UBND, ngày 6/7/2021 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, bà con nuôi trồng thuỷ sản đều có ý thức về thực hiện cải tạo đầm vuông tôm. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hộ quy hoạch khu chứa đất bùn còn mang tính đối phó, khu chứa nhỏ không đảm bảo khối lượng diện tích được khoan, hút.

Ông Lê Quốc Ðoàn, Chủ tịch UBND xã Tân Ðức, cho biết: “Năm nay, hộ gia đình muốn sên vét, cải tạo phải làm đơn, UBND xã thành lập đoàn khảo sát thực tế, đủ điều kiện mới cho lịch sên vét cụ thể; còn những hộ sên vét trái thời vụ, khu chứa đất bùn không đảm bảo, sẽ kiên quyết xử lý để răn đe, nhằm bảo vệ môi trường”.

Ông Ðoàn Chí Linh, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết: “UBND xã tiếp tục chỉ đạo các tổ kiểm tra đi rà soát địa bàn trên các ấp, nắm lại những hộ cải tạo, từ đó tuyên truyền, vận động thực hiện tốt theo quy định. Hộ gia đình cải tạo đầm, vuông tôm tuyệt đối phải chấp hành lịch, chấp hành quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh”./.

Trần Danh

Nguồn tin: Báo Cà Mau