Cà Mau: Thành lập Hợp tác xã Cua biển Năm Căn

Cà Mau: Thành lập Hợp tác xã Cua biển Năm Căn

Hợp tác xã Cua biển Năm Căn được thành lập với 18 thành viên, là những người có kinh nghiệm về nuôi và kinh doanh mặt hàng cua, vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Hoạt động ở các lĩnh vực nuôi cua, kinh doanh cua thương phẩm, làm dịch vụ sản xuất và cung ứng con giống, thức ăn, thuốc xử lý ao đầm, đại diện ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tiêu thụ cua nguyên liệu.

Mục tiêu chính Hợp tác xã hướng đến là mở rộng vùng nuôi cua hàng hóa, đảm bảo về chất lượng với quy mô lớn, gắn với liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp, khai thác đối đa tiềm năng về năng suất, chất lượng. Đồng thời, thực hiện mô hình nuôi cua theo hướng an toàn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí, công lao động, nâng cao thu nhập cho người nuôi. Tiến tới xây dựng vùng nguyên liên ổn định, cung cấp cho xuất khẩu.

Văn Tưởng
Theo Đài PT-TH Cà Mau