Bến Tre: Liên kết tiêu thụ sản phẩm chuỗi giá trị sản xuất tôm rừng đạt chứng nhận quốc tế

Ngày 16-7-2021, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn hỗ trợ chứng nhận 350ha tôm sinh thái Dự án Đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (thuộc Hợp phần III, Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”, vay vốn WB). Buổi ký kết giữa Công ty cổ phần thực phẩm Thái Hòa, đơn vị tiêu thụ sản phẩm với 7 tổ hợp tác nuôi tôm sinh thái ở các xã Bảo Thuận, An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thạnh (huyện Ba Tri).

Xây dựng vùng nuôi tôm đạt chứng nhận quốc tế

Các bên tham gia thỏa thuận hợp tác quyết tâm, nỗ lực, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện thành công việc xây dựng vùng nuôi tôm đạt chứng nhận quốc tế trên địa bàn xã Bảo Thuận, An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thạnh với diện tích 350ha. Qua đó, góp phần đạt mục tiêu của Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Hợp phần III, Dự án ICRSL. Hợp tác trên cơ sở tuân thủ luật pháp của Việt Nam, phù hợp với chuyên môn, trách nhiệm, quyền hạn và chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên trên tinh thần tự nguyện.

Hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp (DN) và nông hộ, thực hiện chuỗi liên kết nuôi tôm có trách nhiệm tiến tới đạt tiêu chuẩn EU Organic. Cải thiện thu nhập cho người dân thông qua nuôi tôm có chứng nhận quốc tế, có thị trường tiêu thụ ổn định, với giá mua cao hơn giá thị trường, được thống nhất giữa DN và hộ nuôi. Giảm thiểu các tác động của môi trường, đa dạng sinh học và xã hội cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất thiếu quy hoạch, không xâm hại tới môi trường sinh thái và ảnh hưởng tới đa dạng sinh học. Thiết lập chuỗi giá trị ngành hàng tôm Bến Tre, trong đó trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên có liên quan được đảm bảo nhằm phát huy tốt lợi thế cạnh tranh trong nuôi trồng thủy sản của tỉnh, DN và các bên liên quan. Tạo cơ chế phối hợp và thu hút đầu tư phục vụ cho sản xuất, đảm bảo sản phẩm được chứng nhận quốc tế, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao vị thế ngành tôm tỉnh trong giai đoạn hội nhập (WTO, CPTPP, EVFTA…). Khuyến khích DN chủ động xây dựng vùng nguyên liệu thủy sản, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với nhu cầu của khách hàng tiềm năng, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản, hướng tới sản xuất thủy sản xanh, sạch và phát triển bền vững. Khuyến khích nông dân liên doanh, liên kết, mở rộng sản xuất, áp dụng cách thực hiện nuôi trồng bền vững. Từ thành công của dự án sẽ nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thực hiện và trách nhiệm giữa các bên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ người dân và DN hoàn thiện các thủ tục pháp lý chuyên ngành nông nghiệp cần thiết để các bên phối hợp thành công, hiệu quả dự án liên kết. Tham gia thúc đẩy, quản lý, giám sát các bên tham gia trong quá trình triển khai thực hành đảm bảo chất lượng các tiêu chí về liên kết tiêu thụ chuỗi giá trị sản xuất tôm rừng đạt chứng nhận quốc tế EU Organic mà các bên đã cam kết. Ban hành các chủ trương, văn bản kịp thời để hỗ trợ, quản lý các bên thực hiện nghiêm túc, thành công hoạt động liên kết của dự án. Bằng trách nhiệm về quản lý chuyên ngành thủy sản tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hoạt động chỉ đạo giám sát hàng năm hiện trường, qua đó chia sẻ cho các bên liên quan để đảm bảo minh bạch, công khai, phát triển bền vững vùng tôm – rừng.

Đối với Công ty cổ phần thực phẩm Thái Hòa cam kết huy động và đóng góp các nguồn lực phục vụ thực hiện thành công liên kết tiêu thụ chuỗi giá trị sản xuất tôm rừng đạt chứng nhận quốc tế EU Organic, hỗ trợ người dân thực hành sản xuất để duy trì chứng nhận trong những năm tiếp theo. Thu mua sản phẩm của nông hộ thuộc chương trình liên kết: DN sẽ đàm phán và tiến hành thu mua từng đơn hàng và kích cỡ tôm đạt chứng nhận quốc tế EU Organic, công ty hỗ trợ con giống cho 100ha với mật độ: 2 con/m2 trong năm đầu tiên của từng giai đoạn, các năm tiếp theo sẽ mở rộng chuyển đổi và tiếp tục tài trợ con giống được sản xuất từ trại giống đạt chứng nhận tiêu chuẩn EU Organic để thực hành sản xuất đạt theo tiêu chuẩn Eu Organic. Công ty hỗ trợ cho các nông hộ trong quy trình thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn Eu Organic. Tham vấn với Công ty TNHH Giải pháp Chất lượng (GQS) trong quá trình xây dựng đề cương kỹ thuật chi tiết để thực hiện dự án như là một bên thứ ba tham chiếu trong quá trình hợp tác. Cam kết chi trả chính sách hỗ trợ cho bà con nông hộ tham gia một cách công bằng, minh bạch và công khai.

Mai Trần

Nguồn tin: Báo Báo Đồng Khởi,

Để lại bình luận của bạn