Bắt sâm đất quanh ao nuôi tôm ở Vũng Tàu thu tiền triệu mỗi tháng