Bà Rịa – Vũng Tàu: Xây dựng mô hình liên kết điểm sản xuất, tiêu thụ tôm thẻ chân trắng

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 3688/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ mô hình liên kết điểm sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng của HTX Chợ Bến.

Theo đó, dự án được thực hiện từ năm 2022-2026 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, với tổng nguồn vốn khoảng 53,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm thẻ chân trắng.

Cụ thể, hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết và không quá 250 triệu đồng/dự án đối với hình thức liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Hỗ trợ tối đa 30% vốn đầu tư đối với hạng mục máy móc trang thiết bị và không quá 5 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạng mục vật tư thiết yếu và tối đa 90 triệu đồng/ha/vụ, thời gian hỗ trợ không quá 3 vụ sản xuất đối với tôm; hỗ trợ 20 triệu đồng/nhãn hiệu hàng hóa.

Quyết định nêu rõ, trong quá trình tham gia thực hiện liên kết được hỗ trợ từ ngân sách, chủ trì và các bên tham gia liên kết không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết và trách nhiệm (trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh) sẽ không được hưởng các khoản ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và buộc phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Ngoài ra, sẽ không được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước về liên kết trong thời gian 5 năm kể từ thời điểm xác định là vi phạm; đồng thời Nhà nước thu hồi phần vốn đã hỗ trợ các hạng mục theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND.

Hồng Phúc

Nguồn tin: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu,