6 đầu năm 2020: Xuất khẩu thủy sản đạt 3,6tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 6/2020 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 719 triệu USD, tăng 12,1% so với tháng 5/2020 và tăng 0,3% so với tháng 6/2019. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản đạt 3,6 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, xuất khẩu thủy sản tháng 6/2020 đã có dấu hiệu phục hồi sau 5 tháng đầu năm 2020 liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Tháng 6/2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Anh và một số nước tại ASEAN có dấu hiệu phục hồi so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, EU, Thái Lan và Úc vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tháng 6/2020, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đạt 163,46 triệu USD, tăng 16,2% so với tháng 6 năm 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đạt 653,6 triệu USD, tăng 0,5 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc tháng 6/2020 tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 114,47 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc đạt 482,52 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, tại thị trường EU, tháng 6/2020 xuất khẩu thủy sản đạt 69,175 triệu USD, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản sang EU đạt 385,731 triệu USD, giảm 18,4% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Thị trường xuất khẩu thủy sản tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

 

Thị Trường Tháng 6/2020

(nghìn USD)

So với tháng 6/2019 (%) 6 tháng năm 2020

(nghìn USD)

So với 6 tháng năm 2019 (%)
Hoa Kỳ 163.465 16,2 653.622 0,5
Nhật Bản 120.949 -5,3 668.447 -1,6
Trung Quốc 114.468 17,7 482.521 1,0
EU 69.175 -18,6 385.731 -18,4
Hàn Quốc 67.989 6,1 350.756 -5,8
Anh 31.884 41,9 140.474 13,3
Ca-na-da 18.206 -0,2 108.037 8,6
Thái Lan 16.554 -15,0 105.977 -16,8
Úc 13.868 -22,6 81.371 -13,6
Hồng Kông 11.605 -16,6 62.646 -24,5
Đài Loan 11.308 7,0 50.634 -13,9
Ma-lai-xi-a 8.818 21,5 49.760 -17,2
Xin-ga-po 8.512 16,0 49.289 2,6
Nga 8.240 22,9 53.306 11,8
I-xra-en 4.438 -35,8 22.356 -41,1

 

P.H (tổng hợp)