Tháng 2/2020: Tổng sản lượng thủy sản tăng 1,7%

Theo Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản tháng 2/2020 ước đạt 505 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó sản lượng khai thác đạt 260 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 245 nghìn tấn. Lũy kế từ đầu năm 2020, tổng sản lượng ước đạt 1.017,6 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 11,8% kế hoạch năm 2020, trong đó sản lượng khai thác 504 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 513,6 nghìn tấn.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu tháng 2/2020 (tính từ ngày 01/02-15/02/2020) đạt 219,9 triệu USD, lũy kế kim ngạch xuất khẩu là 711 triệu USD, bằng 85,6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 7,1% kế hoạch (10 tỷ USD).

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 2 năm 2020 ước đạt 440 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2020 đạt 932 triệu USD, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Trung Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong tháng 1.2020, chiếm 54,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong tháng 1.2020, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản đều giảm trong đó thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Trung Quốc (giảm 40,2%).

Về nuôi trồng thủy sản, sản lượng nuôi tôm nước lợ ước đạt 61,1 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tôm sú ước đạt 30,5 nghìn tấn, tăng 11,9%, tôm thẻ chân trắng ước đạt 30,6 nghìn tấn, giảm 3,4%. Riêng Đồng bằng Sông Cửu Long, sản lượng tôm sú ước đạt 29,2 nghìn tấn, tăng 10,4%, tôm thẻ ước đạt 21,8 nghìn tấn, tăng 5,8%.

Đối với cá tra, sản lượng nuôi ước đạt 183,5 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh đạt sản lượng lớn như An Giang (53,1 nghìn tấn), Đồng Tháp (55,7 nghìn tấn). Kim ngạch xuất khẩu cá tra tính đến 30/12/2019 đạt 68,54 triệu USD, giảm 28,5% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2019, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam lớn nhất, trị giá 622,7 triệu USD, chiếm 31% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng dự đoán dịch COVID 19 sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc do các đường biên mậu dịch bị đóng cửa, các chuỗi cửa hàng ăn nhanh tạm đóng cửa tại Trung Quốc.

Tại thị trường Mỹ, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã chính thức công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam là tương đương với Hoa Kỳ. Để duy trì việc xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ, dự kiến ngày 2-13/3/2020 đoàn thanh tra FSIS Hoa Kỳ sẽ kiểm tra việc duy trì thực thi các quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp xuất khẩu đi Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ năm 2020 sẽ bị phụ thuộc kết quả của đợt kiểm tra này.

Về khai thác thủy sản, trong tháng 02/2020, thời tiết biển thuận lợi đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân. Các ngư dân đã tích cực chủ động tham gia bám biển ở tất cả các vùng biển để khai thác hải sản, sản lượng khai thác đạt khá, có một số địa phương khai thác cá nổi sản lượng cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID19 nên giá cá sụt giảm, hiệu quả sản xuất không cao.

Nguồn: Việt Linh