Thái Nam Việt: Bộ Ba Kỳ Diệu

Công ty TNHH Công nghệ – Kỹ thuật – Sinh hóa Thái Nam Việt (Công ty Thái Nam Việt ) là nhà cung cấp chuyên nghiệp sản phẩm vi sinh, chế phẩm sinh học phục vụ riêng cho nuôi trồng thủy sản với các nhãn hiệu nổi tiếng của TNV CLARI-TY PLUS, AQ6S,….