Quảng Trị: Hội nghị tổng kết mô hình nuôi cá chẽm trong lồng
Quảng Trị: Hội nghị tổng kết mô hình nuôi cá chẽm trong lồng

Buổi tổng kết mô hình nuôi cá chẽm trong lồng

Mô hình được triển khai tại địa bàn khu phố 4 (thị trấn Cửa Việt – huyện Gio Linh) với quy mô 50m3, mật độ thả nuôi 25 con/m3. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 100% con giống và 30% thức ăn công nghiệp cho cá, tổng giá trị hỗ trợ của mô hình gần 29 triệu đồng.

Kết quả, sau thời gian hơn 6 tháng thả nuôi tỷ lệ sống đạt trên 85%, trọng lượng bình quân đạt từ 0,9 – 1 kg/con. Sản lượng ước đạt 1,6 tấn. Với giá bán bình quân trên thị trường hiện nay 80.000 đồng/kg thì sau khi trừ chi phí mang lại lợi nhuận hơn 36 triệu đồng.

Được biết, định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh là lấy hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn bền vững, đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng, phát triển các đối tượng và phương thức nuôi mới có khả năng cải thiện môi trường nước.

Mô hình nuôi cá chẽm trong lồng là một mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của các địa phương gần vùng cửa sông. Đây là cơ sở để khuyến cáo người dân phát triển nuôi cá trong lồng trên vùng cửa sông một cách bài bản nhằm khai thác tối đa tiềm năng mặt nước hiện có, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời kích thích phong trào nuôi cá nước lợ tại đây.

Phan Việt Toàn
Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị