Quản lý ao nuôi tôm thích ứng với điều kiện thời tiết

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 12.461,7 ha diện tích nuôi tôm, đạt 23,5% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích thiệt hại là 615 ha, đã thu hoạch 1.828,4 ha, ước sản lượng 11.216,4 tấn.

Người nuôi tôm cần quản lý tốt môi trường ao nuôi khi diễn biến thời tiết thất thường.

Mặc dù đang trong giai đoạn mùa mưa nhưng hiện tại thời tiết nắng nóng gay gắt, ao nuôi có thể đối mặt với vấn đề nắng nóng và mưa dầm đột ngột sẽ làm cho môi trường ao nuôi dễ biến động. Do đó, ngành chức năng lưu ý đến người nuôi tôm một số vấn đề, cụ thể là: Quản lý chặt chẽ các yếu tố môi trường ao nuôi như Ph, oxy, kiềm, độ mặn, độ trong, khoáng chất… luôn nằm trong ngưỡng thích hợp và chuẩn bị các phương án sẵn sàng xử lý cho ao tôm trong giai đoạn mùa mưa này; áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tối đa chất hữu cơ (phân tôm, bùn dáy, thức ăn dư thừa…) ra khỏi đáy ao, kiểm soát các vấn đề về tảo (tảo tàn, tảo nở hoa); khuyến khích các mô hình tiên tiến bền vững như nuôi tôm lót bạt hai giai đoạn có hố xiphone đáy, mô hình nuôi tôm kết hợp với cá rô phi xử lý nước.

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Sóc Trăng