Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu tính đến ngày 15/4/2017

Tính đến ngày 15/4/2017, Tổng cục Thủy sản đã ủy quyền Chi cục Thủy sản của các địa phương tiến hành lấy mẫu kiểm tra 127 lô hàng tôm thẻ chân trắng nhập khẩu của 101 cơ sở nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ trên cả nước. Đến nay,đã có kết quả kiểm tra 115/127 lô hàng của 86 cơ sở nhập khẩu đạt yêu cầu về chất lượng đề ra (12 lô chưa có kết quả kiểm tra). Tổng số tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu đã được kiểm tra của 86 cơ sở nói trên là 60.773 con (trong đó: tôm đực 30.285 con, tôm cái 30.488 con đạt chất lượng), kích cỡ tôm trung bình đối với tôm đực dao động khoảng 40-67,7g/con, tôm cái 40-79,1 g/con. Tất cả các lô hàng được kiểm tra lần đều được nhập khẩu từ Mỹ, Singapo, Thái Lan.

Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu tính đến ngày 15/4/2017

Giống tôm bố mẹ nhập khẩu

Để đẩy mạnh công tác sản xuất và kiểm soát chất lượng giống tôm bố mẹ phục vụ nhu cầu phát triển nuôi trồng thủy sản, trong thời gian tới, Tổng cục Thủy sản sẽ tiếp tục phối hợp với Chi cục Thủy sản tại các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng tôm giống, đặc biệt là tôm thẻ chân trắng bố mẹ.

 

Danh sách cơ sở và số lượng tôm giống nhập khẩu tính đến hết tháng 15/4/2017 (tải về để xem đầy đủ):

Ket qua kiem tra chat luong tom bo me tom the chan trang nhap khau den het 15_4_2017

Nguồn: Tổng cục Thủy sản