Hoạt tính kháng khuẩn in vitro của Silvafeed®TSP chống lại các tác nhân gây bệnh trên cá

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Phụ gia thức ăn Silvafeed TSP được nghiên cứu về khả năng kháng khuẩn in vitro chống lại các vi khuẩn gây bệnh nghiêm trọng ở cá.

Cung cấp nguồn thủy sản khỏe mạnh và sạch bệnh là rất quan trọng cho nuôi trồng thủy sản bền vững. Do các yếu tố rối loạn di truyền, tổn thương vật lý, mất cân bằng dinh dưỡng, mầm bệnh và ô nhiễm, dịch bệnh là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ chết cao và thiệt hại kinh tế đáng kể cho các trại nuôi (Austin và Austin, 2007). Lactococcus garvieae, Yersinia ruckeri, Vibrio anguillarum, Aeromonas hydrophila, Aeromonas salmonicida, Aeromonas bestiarum, Aeromonas sobria, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas anguilliseptica Vagococcus salmoninarum là các tác nhân gây bệnh chủ yếu trong nuôi trồng thủy sản. Việc chữa trị dù rất quan trọng, nhưng cần xem xét đến các ảnh hưởng lên con người và môi trường. Các chiết xuất từ thực vật với hiệu quả kháng khuẩn chống lại các tác nhân gây bệnh chủ yếu trên cá đã được sử dụng để thay thế thuốc kháng sinh.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Hoạt tính kháng khuẩn của Silvafeed TSP được đánh giá bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch của Kirby-Bauer (Stokes & cs., 1993). Đĩa petri chứa Mueller-Hilton agar. Dịch huyền phù vi khuẩn được chuẩn bị theo tiêu chuẩn Mc Farland 0.5 (1.5 x 108 CFU/mL).

Thí nghiệm 1: Silvafeed TSP được chuẩn bị ở 5 nồng độ khác nhau 0.05; 0.1; 0.25; 0.4; 0.5% và được kiểm tra hiệu quả trên vi khuẩn Gram (-): V. anguillarum, Y. ruckeri; Gram (+): L. garvieae; V. salmoninarum.

Thí nghiệm 2: Silvafeed TSP được chuẩn bị ở 6 nồng độ khác nhau 0.01; 0.02; 0.04; 0.06; 0.08; 0.1% và được kiểm tra hiệu quả trên tất cả các vi khuẩn gây bệnh (Bảng 1).

Các giếng được tẩm với Silvafeed TSP ở các nồng độ, sau đó đưa vào đĩa Petri và ủ ở nhiệt độ thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Các vùng ức chế được đo lường và xếp loại như S (Nhạy cảm), I (Trung bình) hoặc R (Kháng) (Tanrıkul và Gultepe, 2011). Việc kiểm tra in vitro được lập lại 2 lần với PBS (phosphate buffer saline) như đối chứng âm và Florfenicol như đối chứng dương.

Bảng 1. Các chủng vi khuẩn gây bệnh được sử dụng trong nghiên cứu này

Vi khuẩn gây bệnh Gram (–) Vi khuẩn gây bệnh Gram (+)
Aeromonas bestiarum Lactococcus garvieae
Aeromonas salmonicida Vagococcus salmoninarum
Aeromonas sobria
Aeromonas hydrophila
Pseudomonas anguilliseptica
Pseudomonas fluorescens
Vibrio (Listonella) anguillarum
Yersinia ruckeri

Kết quả và thảo luận

Silvafeed TSP cho thấy khả năng ức chế cao chống lại vi khuẩn gây bệnh Gram âm (Bảng 2). Thực tế, các chủng vi khuẩn này nhạy cảm với Silvafeed TSP ở cả liều lượng thấp (≤0.04%), dù hàm lượng này thấp hơn liều lượng khuyến cáo.

Tuy nhiên, hoạt tính kháng khuẩn in vitro chỉ ở mức thấp đến trung bình đối với vi khuẩn Gram dương (Lactococcus garvieae Vagococcus salmoninarum). Thật vậy, khả năng ức chế tương đối các chủng này chỉ thấy ở liều dùng cao nhất (≥0.4%).

Bảng 2. Kết quả hoạt tính kháng khuẩn in vitro của Silvafeed TSP chống lại các tác nhân gây bệnh chính ở cá (S=Nhạy cảm; I=Trung bình; R=Kháng)

Nhóm vi khuẩn

Chủng vi khuẩn Liều sử dụng Silvafeed TSP
Thí nghiệm 1 (liều cao)   0.05% 0.1% 0.25% 0.4% 0.5%
Gram – Vibrio anguillarum   S S S S S
  S S S S S
Gram + Lactococcus garvieae   R R R I I
Gram + Vagococcus salmoninarum   R R R I I
Thí nghiệm 2 (liều thấp) 0.01% 0.02% 0.04% 0.06% 0.08% 0.1%
Gram – Aeromonas bestiarum I S S S S S
Gram – Aeromonas salmonicida S S S S S S
Gram – Aeromonas sobria S S S S S S
Gram – Aeromonas hydrophila S S S S S S
Gram – Pseudomonas anguilliseptica I I S S S S
Gram – Pseudomonas fluorescens I I S S S S
Gram – Vibrio anguillarum S S S S S S
Gram – Yersinia ruckeri S S S S S S
Gram + Lactococcus garvieae R R R R R R
Gram + Vagococcus salmoninarum R R R R R R

Hình 1. Hình ảnh về kỹ thuật khuếch tán giếng thạch Kirby-Bauer sử dụng Silvafeed TSP

Kết luận

Hai thí nghiệm kiểm tra in vitro khẳng định khả năng kháng khuẩn của Silvafeed TSP. Hơn nữa, Silvafeed TSP có vẻ rất hiệu quả trong việc chống lại vi khuẩn Gram âm, nhưng chỉ có hiệu quả vừa phải đối với vi khuẩn Gram dương. Các thử nghiệm in vivo vẫn cần thiết để khẳng định tiềm năng sử dụng của Silvafeed TSP trong việc kiểm soát dịch bệnh do vi khuẩn gây ra ở cá.

Ánh Dương Khang

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV DINH DƯỠNG ÁNH DƯƠNG KHANG

Địa chỉ: 90/19 đường số 2, KP. 1, P. Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0909 488 208 (Cảnh Kính Châu)

Email: gdqb231@gmail.com