Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 4/8/2020 khu vực Cà Mau, Bạc Liêu

Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 4/8/2020 khu vực Cà Mau, Bạc Liêu. Giá tôm thẻ size lớn ổn định lại mức giá

Kích thước 4/08/2020
Cỡ 20 con 155.000 – 157.000
Cỡ 25 con 130.000 +-2.000
Cỡ 30 con 122.000 – 125.000
Cỡ 40 con lớn 110.000 – 111.000
Cỡ 40 con nhỏ 110.000 – 112.000
Cỡ 50 con lớn 100.000 – 101.000
Cỡ 50 con nhỏ 100.000 – 102.000
Cỡ 60 con lớn 92.000 – 93.000
Cỡ 60 con nhỏ 92.000 – 93.000
Cỡ 70 con lớn 87.000 – 90.000
Cỡ 70 con nhỏ 87.000 – 90.000
Cỡ 80 con lớn 81.000 – 84.000
Cỡ 80 con nhỏ 81.000 – 84.000
Cỡ 90 con 76.000 – 78.000
Cỡ 100 con 69.000 – 70.000
Cỡ 110 con 66.000 – 67.000
Cỡ 120 con 64.000 – 65.000
Bắt ngang 100 con  66.000 – 68.000 (tùy size)