Cải tạo ao nuôi tôm bị bệnh phân trắng cho vụ sau

Ao nuôi tôm bị bệnh phân trắng thì cần cải tạo như thế nào để nuôi vụ sau?

Cải tạo ao nuôi tôm bị bệnh phân trắng cho vụ sau

Bác sỹ tôm:

Đối với ao đất bạn cần loại bỏ toàn bộ chất cặn bã, bùn, nước đọng ra khỏi ao.

Sau đó phơi khô ao dưới ánh nắng mặt trời từ 7-10 ngày. Tiếp tục dùng vôi rải đáy và cấp nước 15cm để ngâm từ 3 – 5ngày sau đó xả ra và cấp nước vào nuôi.

Bệnh phân trắng rất dễ lây từ nguồn nước, vì vậy khi cấp nước vào nuôi cần xử lý kỹ nguồn nước.

**Bạn đọc có các câu hỏi thắc mắc về lĩnh vực nuôi tôm nói riêng và thủy sản nói chung có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: nguoinuoitom@gmail.com