Axit béo cao dầu: Tăng hiệu suất và khả năng miễn dịch trên tôm
Kettunen, J. Vuorenmaa, O. Jintasataporn

Hankkija Oy, Hyvinkää, Finland; Kasetsart University, Bangkok,Thailand

Giới thiệu

  • Axit béo cao dầu (TOFA) là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có hàm lượng 9% axit nhựa tự nhiên của cây lá kim. Axit nhựa có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.
  • TOFA được sử dụng trong khẩu phần ăn của gia cầm và lợn để cải thiện hiệu suất sản xuất và tình trạng đường ruột, nhưng nó chưa được nghiên cứu ở các loài thủy sản.
  • Vibrio parahemolyticus là mầm bệnh phổ biến của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở Thái Lan.
  • Mục đích: Nghiên cứu ảnh hưởng của TOFA trong khẩu phần ăn ở mức 0,5 và 1,0 kg/tấn đối với hiệu suất và khả năng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng.
  • Phác đồ bao gồm thời gian 8 tuần không có yếu tố cảm nhiễm vi khuẩn, tiếp theo là cảm nhiễm Vibrio parahemolyticus 7 ngày.

Vật liệu và phương pháp

Thử nghiệm cho ăn

– Phương pháp nghiên cứu bằng chế độ ăn đối chứng và chế độ ăn có bổ sung TOFA, bao gồm 3 nghiệm thức:

+ Đối chứng (T1): Không bổ sung TOFA.

+ Nghiệm thức 3 (T2): Bổ sung TOFA ở mức 0,5 kg/tấn.

+ Nghiệm thức 3 (T3): Bổ sung TOFA ở mức 1.0 kg/tấn.

– Vật liệu nghiên cứu: Sản phẩm TOFA (Progres®, AB Vista, UK).

– 30 bể thí nghiệm có thể tích 120 lít nước, độ mặn 15ppt. Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Kasetsart, Thái Lan.

– 25 con tôm được phân bố vào mỗi bể. Cho ăn 3 lần/ngày với 3-5% trọng lượng cơ thể, loại bỏ thức ăn thừa, sấy khô và cân.

– 6 con tôm/bể được lấy mẫu xét nghiệm tan máu, gan tụy và ruột sau 8 tuần thử nghiệm.

Cảm nhiễm vi khuẩn V. parahemolyticus

Sau 8 tuần cho ăn bổ sung TOFA tiến hành cảm nhiễm vi khuẩn V. parahemolyticus bằng phương pháp tiêm với nồng độ (6,9×107 CFU/ml) vào mỗi con tôm. Hàng ngày, theo dõi tỷ lệ sống của mỗi nghiệm thức. Sau 7 ngày cảm nhiễm vi khuẩn, tiến hành lấy mẫu máu, gan tụy và ruột.

Kết quả và thảo luận

TOFA trong chế độ ăn cải thiện đáng kể năng suất tôm và tỷ lệ sống sau cảm nhiễm vi khuẩn V. parahemolyticus so với nghiệm thức đối chứng (Hình 1). Số lượng Vibrio trong các mẫu mô đã giảm đáng kể khi bổ sung TOFA trong thức ăn tôm thẻ chân trắng, đặc biệt là sau cảm nhiễm (Hình 2).

Sinh lý và các thông số miễn dịch đều tăng lên khi bổ sung với liều lượng 0,5 và 1 kg/tấn (Bảng 1). Những kết quả này cho thấy, bổ sung TOFA vào thức ăn làm tăng khả năng miễn dịch, kháng bệnh và tăng năng suất tôm thẻ chân trắng.

Bảng 1. Thông số từ các mẫu thử nghiệm tại thời điểm 8 tuần (trước cảm nhiễm) và 7 ngày sau cảm nhiễm

Kết luận

TOFA trong khẩu phần ăn cải thiện đáng kể sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và khả năng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng, giảm lượng vi khuẩn Vibrio trong mô tôm. TOFA có thể trở thành một chiến lược dinh dưỡng để hỗ trợ năng suất và khả năng kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng.

AB Vista

PROGRAM® – PHỤ GIA TỰ NHIÊN TỪ HANKKIJA THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY AB VISTA