Thông tin giá cá, ếch khu vực miền Tây ngày 28/8/2020

Cập nhật giá cá Tra (Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang), cá Lóc (Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai), cá Rô (Cần Thơ, Hậu Giang), Ếch (Đồng Tháp), cá rô phi (Đồng Tháp), cá trê (Đồng Tháp), cá điêu hồng, cá thát lát (Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long) ngày 28/8/2020

Phân loại Giá (đồng/kg) Hình ảnh
Cá tra
Cá thịt 17.200 – 18.200
Cá giống (30c/kg) 16.000 – 18.000
Cá lóc
Cá lóc thịt 31.000 – 33.000
Cá rô
Cá rô thịt 22.000 – 23.000
Ếch
Ếch thịt 25.000 – 26.000
Cá rô phi
Cá thịt 28.000 – 29.000
Cá trê vàng
Cá thịt 42.000 – 44.000
Cá diêu hồng
Cá thịt 31.000 – 32.000
Cá thát lát
Cá thịt (2-3c/kg) 45.000 – 46.000