Huyện Ngọc Hiển xây dựng vùng tôm nguyên liệu sinh thái

Với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu tôm sinh thái của tỉnh Cà Mau, huyện Ngọc Hiển nhân rộng diện tích nuôi tôm, tạo ra nguồn tôm sạch phục vụ chế biến xuất khẩu thủy sản.

Theo thống kê toàn huyện Ngọc Hiển có 20.000 ha nuôi tôm sinh thái, mỗi năm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước khoảng 4.000 tấn tôm đạt nhiều chứng nhận quốc tế. Ngoài ra, huyện Ngọc Hiển có trên 100 tổ hợp tác nuôi tôm sinh thái làm nơi kết nối, liên kết với công ty xuất khẩu nâng cao giá trị con tôm, phát triển sinh kế cho người dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát triển rừng ngập mặn.

Mô hình nuôi tôm sinh thái tạo ra chuỗi giá trị sản xuất bền vững giữa doanh nghiệp, hộ nuôi, ban quản lý rừng và chính quyền địa phương để ổn định đầu ra, đầu vào sản phẩm, nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, các ngành chuyên môn chuyển giao quy trình kỹ thuật, công nghệ vào nuôi tôm để giúp người nuôi cải thiện năng suất, chất lượng, hiệu quả của mô hình nuôi tôm sinh thái, hướng đến phát triển bền vững./.

CTV: Hồng My

Nguồn tin: CTV Cà Mau