Dầu nhuyễn thể: Tăng cường sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm sau ấu trùng

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Theo một nghiên cứu mới ở Brazil, việc sử dụng dầu nhuyễn thể tăng trưởng astaxanthin trong chế độ ăn của tôm hậu ấu trùng có thể rút ngắn chu kỳ sản xuất và giảm tỷ lệ chết ngay cả trong điều kiện tôm stress.

Trong khi các nghiên cứu trước đây đã xác nhận tác dụng kích thích của dầu nhuyễn thể astaxanthin đối với tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei), người ta còn biết rất ít về tác dụng của nó đối với tôm trong giai đoạn hậu ấu trùng.  Một nghiên cứu mới từ Instituto de Ciências do Mar, Brazil (Labomar) và  Aker BioMarine  nhằm khắc phục khoảng cách kiến thức này, phân tích cách dầu nhuyễn thể astaxanthin tác động đến tôm trong giai đoạn tăng trưởng trung gian này.

Phát hiện chính

Bất kể hệ thống nuôi nào, việc bổ sung dầu nhuyễn thể astaxanthin vào chế độ ăn giúp cải thiện trọng lượng cơ thể ở tôm thẻ chân trắng hậu ấu trùng. Chế độ ăn có chứa ít nhất 10 gam dầu nhuyễn thể astaxanthin trên mỗi kg chế độ ăn, dẫn đến tỷ lệ sống cao hơn khi tôm tiếp xúc với độ mặn của nước (căng thẳng thẩm thấu) và nhiệt độ (căng thẳng nhiệt) cấp tính và đột ngột.

Hiệu suất tăng trưởng được nâng cao và khả năng sống sót khi bị căng thẳng có thể liên quan đến lượng EPA, DHA và astaxanthin trong chế độ ăn tăng lên được cung cấp khi dầu astaxanthin nhuyễn thể là một phần của chế độ ăn.

Điều kiện thử nghiệm

Giai đoạn hậu ấu trùng thể hiện thời gian giữa ấu trùng và con non trong nuôi tôm. Tôm hậu ấu trùng là đối tượng của các chương trình cho ăn tích cực và giàu chất dinh dưỡng trong thời gian này, một phần là để chống lại các điều kiện nuôi dưỡng đặc biệt dày đặc. Nghiên cứu được thực hiện tại cơ sở của Labomar ở Brazil, sử dụng hai hệ thống nuôi khác nhau, một trong nhà (50 bể) và một ngoài trời (40 bể), trong thời gian tương ứng là 41 và 52 ngày.

“Chúng tôi sử dụng tổng cộng 10 bể cho mỗi chế độ ăn, thả khoảng 3.500 con tôm mỗi bể ở khu ngoài trời và khoảng 1.200 con tôm mỗi bể ở khu trong nhà. Điều này phản ánh các điều kiện dày đặc đã trải qua ở giai đoạn nuôi tôm này,” Tiến sĩ Alberto JP Nunes của Labomar, một trong những tác giả của nghiên cứu, giải thích.

Các nhà khoa học đứng sau nghiên cứu đã chuẩn bị 5 chế độ ăn kiêng khác nhau cho nhóm thử nghiệm trong nhà và 4 chế độ ăn kiêng cho nhóm thử nghiệm ngoài trời. Nhóm ngoài trời nhận được các mức khác nhau của dầu nhuyễn thể astaxanthin (Dầu AstaOmega Qrill từ Aker BioMarine), cùng với chế độ ăn kiểm soát không có bất kỳ loại dầu nhuyễn thể nào. Chế độ ăn của nhóm trong nhà bao gồm các mức độ khác nhau của cả dầu nhuyễn thể astaxanthin và bột nhuyễn thể, để đánh giá hiệu quả của chúng như những chất thay thế cho dầu cá và bột cá. Những chế độ ăn này được so sánh với chế độ ăn đối chứng không có dầu hoặc bột nhuyễn thể.

“Nhìn chung, những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng chế độ ăn bao gồm 30-50g dầu nhuyễn thể astaxanthin trên mỗi kg thức ăn, kết hợp với 80g bột nhuyễn thể, có tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng hậu ấu trùng được nuôi trong điều kiện nhiệt độ cao, điều kiện mật độ,” Nunes nói. “Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng tôm nhận chế độ ăn 50 gam dầu nhuyễn thể không có tỷ lệ tử vong sau 30 phút tiếp xúc với căng thẳng thẩm thấu cấp tính.”

Ngọc Anh (Lược dịch)