Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 6/4/2021
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 6/4/2021.
Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu