Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 3/11/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 3/11/2020.

Khu vực: Bạc Liêu