Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 29/10/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 29/10/2020.

Khu vực: Bạc Liêu, Cà Mau