Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 19/10/2020
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 19/10/2020.
Khu vực: Bạc Liêu, Cà Mau