Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 15/10/2020

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 15/10/2020.

Khu vực: Bình Đại – Bến Tre