Cà Mau: Huyện Ngọc Hiển phấn đấu sản xuất đạt 6,5 tỉ con tôm giống
Cà Mau: Huyện Ngọc Hiển phấn đấu sản xuất đạt 6,5 tỉ con tôm giống

Hình ảnh minh họa

Cùng với việc khuyến khích các cơ sở giống nâng cao công suất hoạt động, ngành chuyên môn huyện Ngọc Hiển sẽ thường xuyên kiểm tra về chất lượng tôm giống; hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất giống tập trung đầu tư cơ sở vật chất. Huyện sẽ kiên quyết không cho xuất ra thị trường đối với những lô tôm nhiễm bệnh, xử lý nghiêm đối với các cơ sở cho xuất tôm kém chất lượng, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, huyện Ngọc Hiển đã hoàn thành đề án đến năm 2020, phấn đấu có 85% trại tôm giống trên địa bàn được chứng nhận sản xuất giống đạt tiêu chuẩn sinh thái, mỗi năm sẽ cung cấp khoảng 7 tỷ con tôm giống sạch bệnh, phấn đấu xây dựng được vùng nuôi tôm sạch của tỉnh Cà Mau, được chứng nhận của quốc tế./.

Chí Hiểu
Nguồn: Báo Cà Mau