Trung Quốc
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ra thông ...
Chính quyền địa phương và các cảng của Trung Quốc đang hủy bỏ các quy ...
Theo lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam, bất kể khi nào Hải quan Trung ...
Ngày 15/12/2021, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra thông ...
Ấn Độ đã phản đối việc Trung Quốc từ chối tôm xuất khẩu của Ấn ...
Theo cơ quan hải quan Trung Quốc, trong tháng 4/2021, nhập khẩu tôm nước ấm ...