giá tôm đồng bằng sông cửu long
Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 11/11 tăng 4.000 đ/kg ...
Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 4/11 không đổi ...