3 giai đoạn
Trong điều kiện nuôi tôm trên cát thường xảy ra dịch bệnh, thua lỗ, ngành ...

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0901.01.10.83
Email: Nguoinuoitomvn@gmail.com