VASEP
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy ...
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tháng 8/2022 cao hơn 54% so với tháng ...
Tại cuộc họp lấy ý kiến thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ ...
Việc có thêm doanh nghiệp được áp thuế 0% là động lực cho các đơn ...
Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP, 2 tháng đầu năm 2022, kim ...
Nhiều nội dung trong dự thảo Quy chuẩn Việt Nam mới của Bộ Tài nguyên ...
Với những diễn biến khả quan ở các thị trường nhập khẩu, Hiệp hội Chế ...
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa gửi thư ...
[Người Nuôi Tôm] - Sau 2 năm chịu tác động từ thẻ vàng IUU, kim ...
[Người Nuôi Tôm] - “Với kịch bản lạc quan, chúng ta sẽ kiểm soát được ...
[Người Nuôi Tôm] – Thời điểm 6 tháng cuối năm 2021, ngành tôm sẽ phải ...
Bên cạnh thuận lợi gia tăng thị phần xuất khẩu, doanh nghiệp thủy sản phải ...
Trong thời gian gần đây, nhờ sự đầu tư bài bản của các doanh nghiệp, ...
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh ...