tập đoàn Minh Phú
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) vừa công bố nghị ...
Ngày 05/06/2019, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MINH PHU SEAFOOD CORP) mới nhận được ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Trong quý 1/2019, “vua tôm” Minh Phú có kết ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Theo ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP ...