Triển lãm quốc tế
Sáng ngày 16/10/2019, triển lãm quốc tế về ngành Nuôi trồng Thủy sản Aquaculture VietNam ...
[Tạp chí Người nuôi tôm] - Triển lãm và Hội thảo AQUACULTURE VIETNAM 2019 (www.aquaculturevn.com) ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Vào ngày 05-07/09/2019 tới đây, DANANG LIVESTOCK 2019 – ...