nuôi tôm công nghệ mới
Theo nhiều chuyên gia, BR-VT là địa phương có điều kiện tốt về khí hậu, ...
Tại vương quốc Bỉ có một trang trại nuôi tôm nhiệt đới trong nhà kính. ...