bệnh tôm
Từ đầu năm 2019 đến nay, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh Đắk ...
Theo báo cáo của các địa phương và các cơ sở nuôi tôm, trong thời ...
Theo một nghiên cứu mới đây của Sekar et al., 2019 đã tiến hành sàng ...
Hiện tại, thị trường xuất khẩu con tôm đang có tín hiệu phục hồi mạnh ...
Kết quả phân tích chỉ tiêu môi trường tại vùng nuôi trồng thủy sản tại ...
Andy Shinn, Giám đốc của Fish Vet Group Châu Á, đồng thời là chuyên gia ...