Bắc Kạn
[caption id="attachment_7584" align="aligncenter" width="500"] Mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè tại huyện ...