Bắc Giang
[caption id="attachment_9027" align="aligncenter" width="500"] Tham quan MH nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với ...