Astaxanthin
Astaxanthin được sản xuất bởi một chủng nấm men biến đổi gen đã được chứng ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Trong nghiên cứu mới đây của Nhóm nghiên cứu ...
Từ những thứ bị thải bỏ trong quá trình chế biến tôm như đầu, vỏ ...
[Người Nuôi Tôm] - Astaxanthin là hợp chất phân cực có công thức hóa học: ...