nấm Fusarium solani
Bệnh đốm đen trên tôm thẻ chân trắng được xác định là do nấm Fusarium ...

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0901.01.10.83
Email: Nguoinuoitomvn@gmail.com