mô hình VietGAP
Hiện nay, một số vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà ...
Với quy mô 11 ao nuôi rộng hơn 2ha, mỗi năm gia đình ông Nguyễn ...
[caption id="attachment_2869" align="aligncenter" width="500"] Sau 6 tháng nuôi thả, trọng lượng cá bình quân đạt ...

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0901.01.10.83
Email: Nguoinuoitomvn@gmail.com