mô hình tôm cua cá
Dù lợi nhuận không cao bằng nuôi thâm canh, nhưng mô hình nuôi xen tôm, ...
Nhằm phá thế độc canh và hướng đến đa canh, đa con, nhiều hộ dân ...

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0901.01.10.83
Email: Nguoinuoitomvn@gmail.com