mô hình nuôi tôm CPF
Ao nuôi có diện tích 1.200 m2 , thả nuôi 24 vạn con giống tôm ...

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0901.01.10.83
Email: Nguoinuoitomvn@gmail.com