giá tôm bến tre
Cập nhật giá tôm thẻ Oxy ngày 26/11/2020. Khu vực: Bình Đại - Bến Tre  
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 18/11/2020. Khu vực: Bình Đại - Bến ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 7/10/2020. Khu vực: Bình Đại - Bến ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 28/9/2020 Khu vực: Bình Đại - Bến ...