giá tôm bạc liêu
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 20/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 19/8/2020. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 15/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 13/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 12/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 11/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 10/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 9/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 8/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 7/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 6/08/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 31/07/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 29/07/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 28/07/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Diễn biến giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 24/07/2020 tại đầm Bạc Liêu (Bờ ...
Sau một thời gian dài rớt giá, những ngày qua tôm nguyên liệu đã tăng ...
Tại ĐBSCL, các ao thu hoạch xong đã thả nuôi tiếp vụ đông do đó ...
Những tháng đầu năm người nuôi tôm phải đối mặt với nhiều khó khăn đặc ...
Page 3 of 3123