EHP
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Hàm lượng axit linolenic (LNA) thích hợp trong thức ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Nghiên cứu cho thấy thuốc nhuộm huỳnh quang Calcofluor-white (CFW) ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Nghiên cứu này đánh giá thành phần, sự đa ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - EHP là ký sinh trùng ký sinh nội bào, ...
Có nhiều minh chứng cho rằng bệnh EHP xuất hiện nhiều hơn ở các ao ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Bệnh EHP là do một loại bệnh vi bào ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Việc chuẩn bị ao nuôi tôm vụ mới đối ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Chưa hết khó do thời tiết, môi trường thì ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Công ty startup Singapore-Việt Nam (Forte Biotech), đã phát ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các ...
Dấu hiệu nhận biết bệnh do vi bào tử trùng - EHP Hiện nay, hầu hết ...
Ông Lê Minh Chính, người nuôi tôm có thâm niên ở tỉnh Khánh Hòa chia ...
EHP là ký sinh trùng ký sinh nội bào, sử dụng dinh dưỡng, năng lượng ...
Hiện nay ngành nuôi tôm phải đối mặt với nhiều thách thức, chủ yếu liên ...
Tình hình dịch bệnh trên tôm ngày càng nhiều và nghiêm trọng, trong đó tôm ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Hiện nay, nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Hiện nay, bệnh EHP đang là vấn đề nhức ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Mytilopsis leucophaeata (vẹm) có thể là vật chủ trung ...
Đó là thông tin do Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục ...