cá bố mẹ
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Cá tra và cá rô phi là hai đối ...
[caption id="attachment_2981" align="aligncenter" width="500"] Cán bộ Trung tâm Giống thủy sản Ninh Bình chăm sóc ...