bạt đáy
Ao nuôi tôm trải bạt đáy thường bị nhớt bạt. Xin cho hỏi cách xử ...