bảo vệ tôm nuôi trước bão
Từ sáng 19/12, người dân Ngũ Điền (Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đồng loạt ...