bào tử EHP
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Nghiên cứu cho thấy các bào tử Microsporidian enterocytozoon hepatopenaei ...

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0901.01.10.83
Email: Nguoinuoitomvn@gmail.com