bão số 5
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, người nuôi cá và nuôi tôm ở ...
Lo sợ bão số 5 đổ bộ sẽ kéo theo toàn bộ tài sản nuôi ...