bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Ngày 22/12, tại thành phố Tuy Hòa, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học ...